социални услуги Велико Търново
сн.: Община В. Търново

254 хил.лв. спечели по проект Велико Търново за дейността на нов социален комплекс

Финансирането се отпуска за функционирането на нов комплекс за социални услуги в „Зона Б“

Община Велико Търново спечели проект, с който ще бъде финансирано функционирането на новия комплекс от социални услуги, чиято инфраструктура бе изградена в кв. „Зона Б“, информират от Община Велико Търново.

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше подписан от директора на общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова. 254 хил.лв. са средствата, които са предназначени за изпълнението на проект „Кризисен център за лица Търновград“. Те са отпуснати по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Конкретните цели на проекта „Кризисен център за лица Търновград“ включват осигуряване на условия за комплексни социални услуги, оказване на индивидуална подкрепа и задоволяване на ежедневни потребности, правно консултиране, социално-психологическа помощ, интегриране на пазара на труда и включване в обществения живот и др. Потенциалните потребители ще имат денонощен достъп до услугите, включително и при спешна нужда. Изпълнението на дейностите ще стартира от 1 март и ще е с продължителност 10 месеца.

Две иновативни къщи бяха изградени за нуждите на комплекса

Построяването на сградите е резултат от друг успешен проект на Община Велико Търново, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. В двете къщи временно ще бъдат настанявани мъже и жени, останали без дом заради бедствена ситуация – пожар, наводнение или др., пострадали от домашно насилие, трафик на хора или друга форма на експлоатация лица, хора в риск и др. Капацитетът на кризисния център за лица е до 30 души.
Двете нови сгради са изградени според най-съвременните практики и тенденции в сферата на енергийната ефективност. В тях са внедрени различни системи – за съхраняване и пречистване на дъждовна вода, за собствено производство на ток чрез слънчеви колектори и др. Така се постигат максимални икономии на разходите за консумация на ток, вода, отопление и пр.

Tweet 20

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*