ПГ по туризъм
сн.: Pixabay

Ученици от Гимназията по туризъм създават игра за седмокласници       

По идея на ученици ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ във Велико Търново стартира игра, която е и своеобразно маркетингово проучване.

Играта „Искам да уча в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ е насочена към седмокласници и техните родители и цели да проучи очакванията, желанията и потребностите им, за да може училището да се адаптира адекватно към търсенето. По традиция професионалната гимназия отговаря на нуждите на бизнеса, но е наясно, че за да отговаря и на предпочитанията на младите хора, трябва да продължава да се развива.

От една страна, бизнесът очаква подготвени и мотивирани млади хора с добра професионална подготовка, позволяваща им бърза адаптация и реализация на пазара на труда. От друга страна, младежите също търсят бърза реализация на пазара на труда и разнообразни възможности за личностно и професионално израстване, като все по-често се насочват към специалности, които им дават не само теоретични знания, но и практически умения.

Педагозите от гимназията са наясно, че  училището е мястото, което събира потребностите, мечтите и желанията на детето, семейството и обществото. Това е триединството, от което зависи бъдещето на всеки.

Играта се организира за първи път, а учениците и учителите са готови да отговорят на всякакви въпроси, зададени от бъдещи ученици и техните родители.

Към играта: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6CU61mA81SrfNy7VoJke1uSgC1x2LbdZm9VYirJfb90FXow/viewform?fbclid=IwAR2sVeSXqqtProTwBzv9qOheoodC2hhTps7Ypm1JdZ4UYCkxVt-IOqhBH3s

***

Последвайте „Царевец вести“ във „Фейсбук“.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*