проектобюджет Горна Оряховица
сн.: Община Г. Оряховица

Близо 30 млн.лв. е проектобюджетът на Община Горна Оряховица

29 574 298 лв. е рамката на Бюджет 2018 на Община Горна Оряховица. Проектът на основния финансов документ беше представен на вниманието на обществеността вчера.

17 080 492 лв. са приходите с държавен характер за настоящата година, информират от общинската администрация. Общината получава 1 702 862 лв. повече в сравнение с 2017 г. за държавно делегирани дейности: образование, здравеопазване, социални услуги, читалища, както и за дейности свързани с бедствия и аварии.

В сферата на образованието за настоящата година има завишение на единните разходни стандарти. Сумата за всички училища, детски градини и Центъра за подкрепа за личностно развитие, заедно с планираните собствени приходи ще бъде 11 162 151 лв.

В системата на здравеопазването има значително увеличение на стандартите на детските ясли и детските кухни, както и за здравните кабинети. През годината ще бъдат продължени ремонтите в двете детски ясли, предвижда се също ремонт и оборудване на четири здравни кабинета в СУ „Вичо Грънчаров“, ДГ „Първи юни“, ОУ „Паисий Хилендарски“ и ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“. Планираните средства за това са 952 515 лв.

Общият бюджет за социалната сфера е 2 167 179 лв. Има увеличение за стандартите за дневните центрове, домовете за възрастни хора, Центъра за настаняване от семеен тип, Центъра за обществена подкрепа и Защитеното жилище. От преходни остатъци ще бъдат закупени нови готварски печки за Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в село Драганово. Работи се и по постановление на Министерски съвет за обгрижване на над 30 лица, за които се грижат 26 души.

Проектът по ОП „Храни“ ще продължи да осигурява топла храна на 45 самотно живеещи и семейства с минимални пенсии. Продължават и програмите за временна заетост в училища, детски градини, Общинското предприятие „Младежки дейности, спортни имоти и прояви“ и Общината. За възнаграждения на наетите към момента държавата е осигурила 6 436 лв.

През годината повече средства от увеличение на стандартите ще получат и читалищата. Ще бъде направен ремонт на покрива на НЧ „Градина – Върбица – 1894“ в село Върбица. За останалите се очаква финансиране от Фонда за бедствия и аварии.

През 2018 г. Общината ще плати 400 000 лв. отчисления от такса битови отпадъци за минал период. Очаква се след одобрение от ПУДООС да започне и рекултивацията на закритото сметище.

Трансферите, предстоящите заеми от финансови институции и временните безлихвени заеми са свързани с изпълнението на проектите от Инвестиционната програма на Общината. 2018 г. е ключова за приключването на няколко големи обекта.

Предстои да бъдат завършени пл. „Георги Измирлиев“ и парк „Детски кът“. Проектът за подобряване на образователната среда приключи и предстои искане за окончателното плащане. Очаква се и финансиране от Националния доверителен екофонд за ДГ „Първи юни“. За подобряване на условията за икономическо развитие по ул. „Иван Момчилов“ се реконструира и доизгради канализацията. Предстои довършване на сградата на Приюта и доставка на оборудване.

Продължава изпълнението на договорите по Националната програма за енергийна ефективност на останалите 11 блока, намиращи се на улици: „Юрий Гагарин“ № 35, 45-47; „П. Р. Славейков“ №17 и №29; „Славянска“ №18-20 и 28; „Васил Левски“ №11; „Раховец“ №12 и „Георги Бошнаков“ №31.

За МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ще бъдат отделени близо 160 000 лв. за първа вноска на скенер и за лапароскопско оборудване, планират се средства за нов рентген на разсрочено плащане.

През годината ще се кандидатства за два обекта по програма „Красива България“ – за туристическия заслон на хижа „Божур“ / на стойност 216 437 лв./ и за ремонт на втория етаж на МБАЛ „Св. Иван рилски“ /на стойност 270 754 лв./. За тези ремонти Общината осигурява 259 000 лв. собствен принос.

Капиталовата програма на Общината стартира с 40 обекта. Предстоят ремонти в три училища, основни ремонти на три пенсионерски клуба, на Младежкия дом в Горна Оряховица, а Младежкият дом в Долна Оряховица е преходен обект, ще се осигурят няколко хидрофорни помпи за жилищни блокове, съобщават още от Община Горна Оряховица. Предстои също изграждане на кръгово кръстовище до Съда, видеонаблюдение в населените места, детска площадка и др.

Проектът на Бюджет 2018 г. е внесен за разглеждане в Общинския съвет и ще бъде гласуван на предстоящото му заседание.

***

Последвайте „Царевец вести“ във „Фейсбук“.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*