приказки д-р Северина Величкова
сн.: личен архив

Приказките – извор на ценности за нашите деца

Родителите отделят малко време да четат приказки на децата си, а там са закодирани основни добродетели

Това е един от изводите, достигнат след експериментално анкетно проучване сред 136 деца, 134 родители и 50 учители. Проучването направи д-р Северина Величкова – учител в ДГ „Райна Княгиня“ и хоноруван преподавател във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ във Велико Търново. То е част от дисертационния й труд „Формиране на ценности чрез приказките при 5-7-годишните деца“ и дава любопитни насоки и заключения относно съвременното възпитание в семейството и в детските градини.

Целта на изследването е да се разработи модел от приказки и да се проучи неговата роля за обогатяване на детските представи за доброто. Избрани са приказки, които не са включени в годишните учебни разпределения за детската градина, съдържащи 5 нравствени понятия: добросърдечен, учтив, скромен, честен и умен.

В изследването са обхванати пет групи от детски градини във Велико Търново и една предучилищна група от Дебелец. В продължение на една година избраните приказки са представени чрез четене, разказване и анализиране на част от децата, участващи в проучването.

Сравнението на данните от анкетите сред всички деца преди и след проведеното обучение налага някои изводи. То показва значителна промяна в отговорите на децата, с които е проведен експериментът. В началото всички обхванати деца се затрудняват да определят какво означава да си добросърдечен, учтив, скромен, честен и умен, дори не познават думите „скромен“ и „честен“. Година по-късно децата, запознати с новите приказки, вече добре познават понятията, свързани с това да си добър, докато другата група няма промяна в отговорите си.

Изводите, до които стига в проучването си г-жа Величкова, са, че формирането на позитивно отношение към приказките започва от най-ранна възраст, както и че в семейството не се отделя достатъчно време за запознаване на децата с художествената литература. Оказва се също, че децата между 5 и 7 години познават само приказки, които се изучават задължително в детската градина, и се затрудняват да разказват.

Възрастовата група е нарочно избрана, тъй като от психологическа гледна точка през предучилищния период се развива абстрактното мислене, речта и паметта. Тогава имат превес въображението и емоционалното развитие.

Съвременното общество налага противоречиви модели на поведение и това прави нуждата от формиране на ценности у децата ни в ранна възраст изключително важно, казва още г-жа Величкова. Ефективно средство за постигане на това е добре познатият жанр на приказката. Тя има силно емоционално въздействие и помага на детето да опознае по-добре света, в който живее.

сн.: Царевец вести

*****

Последвайте Царевец вести във „Фейсбук“ тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*