Елена, бюджет
с.: ТИЦ - Елена

Повече пари за спорт и култура в бюджет 2017 на Община Елена

С бюджет от 9 955 160 лв. ще разполага Община Елена за настоящата година.

Бюджетната рамка беше единодушно приета от местния Общински съвет с един въздържал се, информират от общинската администрация.

4 499 606 лв. са предвидени за държавни дейности. Останалата сума от 5 455 554 лв. ще бъде вложена в местни дейности и дофинансиране по държавни проекти, изискващи участие от страна на местната власт.

За 2017-а са предвидени повече средства за спортните клубове в общината, както и за културните събития през годината.

С 5% повече са парите за спорт – 64 хиляди лева, които ще бъдат разпределени между всички спортни клубове на територията на общината. Културният календар и организирането на чествания са обезпечени с 50 хиляди лева.

13 600 лв. се отделят за спортно-туристически дейности, които ще бъдат развити през настоящата година. Всички 19 читалища на територията на общината ще си разпределят 124 100 лв., като към тях се добавят още 7300 лв. от собствени приходи.

С 16 600 лв. ще бъдат покрити част от таксите на хората, настанени в общинския хоспис, стана ясно още от представянето на бюджета. За издаването на общинския вестник са предвидени 10 хиляди лева.

Запазване на финансовата стабилност на Общината и подобряване на условията на живот в населените места в Еленския край са водещите цели на тазгодишния бюджет, заяви кметът инж. Дилян Млъзев.

Очакват се повече приходи в местната хазна от повишаването на данъците върху жилищните и нежилищните имоти. През 2016-а година е постигната по-висока събираемост на налозите спрямо предходната година, което възлиза на 103%. 68 хил.лв. са просрочените вземания, които трябва да бъдат събрани тази година.

Задълженията на Община Елена са 39 991 лв. Това до голяма степен се дължи на общинската администрация по приходите, каза още градоначалникът.

Инвестиционната програма за тази година е в размер на 2,197 млн.лв. 1,177 млн. от тях са взети от субсидията за капиталови разходи.

Работните места в общинската администрация се запазват на 71. Ще бъдат разкрити нови длъжности, свързани с обслужването и поддръжката на спортната база и общностния център.

fb-share-icon20
Tweet 20

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*