Павликени
сн.: Община Павликени

Близо 16,1 млн.лв. е проектобюджетът на Община Павликени за 2018 г.

Местните данъци няма да се повишават, леко увеличение ще има в размера на таксата за битови отпадъци

16 070 459 лв. е планираният размер на Бюджет 2018 г. на Община Павликени. Рамката беше представена на обществено обсъждане, информират от общинската администрация.

Държавните субсидии за Общината са увеличени с 1 381 147 лв., или 13,39 % спрямо 2017 г. Този ръст е обвързан преди всичко с обезпечаване на промяната в размера на минималната работна заплата и увеличените разходи за работни заплати във функция „Образование”. С над 1 млн. лв. се увеличават средствата за заплати в сектора.

Средствата за зимно поддържане са 131 400 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч. и за ремонт на пътища, е завишена с 45 300 лв.

Планирани са средства и през тази година за общинските програми „Местни инициативи“, „Граждански инициативи“ и „Инвитро“. По думите на кмета инж. Емануил Манолов програмите дават положителни резултати.

За издръжка на детските заведения са планирани 280 000 лв. За издръжка на ученическите столове са отделени 88 000 лв. За основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието от собствени бюджетни средства са предвидени 145 700 лв.

Финансиране на социалните дейности в общината:

303 хил.лв. ще бъдат осигурени на Домашния социален патронаж, 150 хил.лв. ще бъдат разпределени между 19-те клуба на пенсионера, 125 хил.лв. за Центъра за обществена подкрепа, 507 хил.лв. за центровете за настаняване от семеен тип, 253 хил.лв. за Дома за стари хора в с.Караисен, 102 хил.лв. за Дневния център за лица с увреждания, 90 хил.лв. за Центъра за социална рехабилитация и интеграция, както и програмите за временна заетост.

253 хил.лв са предназначени за ремонт на общински пътища, а 302 хил.лв. – за осветление в населените места. Други 1,23 млн.лв. са планирани за разходи по чистотата.

За издръжка на спортните бази и клубове и за капиталови разходи по тях са планирани 588 хил.лв. Читалищата ще разполагат с 433 хил.лв., а музеите – с 220 хил.лв. Бюджетът на Зоокъта в Павликени е 159 хил.лв.

Местни данъци и такси

Размерът на местните данъци остава непроменен спрямо миналата 2017 г. Планирано е минимално увеличение на размера на таксата за битови отпадъци. То се налага заради увеличението на минималната работна заплата на персонала, осъществяващ събирането и транспортирането на битовите отпадъци, както и увеличението на средствата за отчисления на депонираното количество отпадъци на регионалното депо в с. Санадиново.

Капиталова програма

Инвестиции на стойност 1 846 827 лв. са заложени в капиталовата програма на Общината за 2018 г. Очаква се през годината да започне строителството на две пътни отсечки от общинската пътна мрежа. За трасетата Сухиндол – Павликени – Върбовка с дължина 7 км и Павликени – Дъскот – Паскалевец с дължина 5 км се очаква финансиране по ПРСР на стойност 6 971 556,20 лв. с ДДС.

Със собствени средства – 40 хил.лв., Общината ще направи ремонт на съблекалните на стадиона в град Бяла черква. Подмяна на тавана на Спортна зала „Йордан Петров – Графа“ в Павликени ще бъде извършена също със собствени средства.

Проектобюджетът ще бъде гласуван от Общински съвет – Павликени на 29 януари, допълват от общинската администрация.

****
Последвайте Царевец вести във „Фейсбук“ тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*