първокласници
сн.: Община В. Търново

Нови правила за прием на първокласници в община Велико Търново

Правилата ще бъдат гласувани на сесия на ОбС-Велико Търново

С цел подобряване процеса по сформиране на ученическите класове в училищата на територията на общината се предлагат нови правила за прием в първи клас, информират от Община Велико Търново. Допълнителните критерии са в съответствие с новите изисквания на Министерството на образованието и науката.

Родителите на първокласници вече ще могат да избират дали да посочват постоянен или настоящ адрес. Водеща роля при записването ще има продължителността на актуалното местоживеене в района на училището /от три и повече години, от една до три години, или от 12 месеца/. В съответното учебно заведение могат да бъдат записвани и деца от други квартали и райони, но само ако има останали свободни места.

Предвижда се най-много точки за прием да получават деца с трайни увреждания над 50%, деца пълни сираци, такива със специални образователни потребности, както и децата от центровете за социални услуги. Допълнителни точки ще получават семейства, чиито бъдещи първокласници имат по-големи братя и сестри в същото училище. Същото важи и за дете, което е било в подготвителна група в съответното учебно заведение. Отменен е критерият, който даваше привилегия на децата, чиито родители са заети в системата на образованието.

Новите правила ще бъдат гласувани на предстоящата в края на месеца сесия на Великотърновски общински съвет, уточняват от Общината.

До 30 март ще бъде готов училищният план-прием за учебната 2018-2019 година. Очакват се над 700 първокласници наесен. От 1 до 5 юни родителите ще могат да подават писмени заявления за участие в три класирания. Първото класиране ще бъде оповестено на 10 юни, а записванията ще са през следващите два дни. Второто класиране ще излезе на 13 юни, а третото – на 16 юни. След него записванията ще продължават до 15 септември.

Записването за детска градина в първите възрастови групи е до 30 април във всички 23 детски градини на територията на общината. Според данните от информационната система за гражданска регистрация великотърновчетата, подлежащи на прием от 1 септември 2018 година, са 762. На 1 юни на сайта на Община Велико Търново ще бъдат публикувани списъците с класирани деца, както и свободните позиции в детските градини. Записването след първото класиране продължава до 15 юни, а на следващия ден ще бъде обявено второто класиране.

****
Последвайте Царевец вести във „Фейсбук“ тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*