данъци

15% ръст на приходите от местни данъци и такси в община Горна Оряховица

6,3 млн. лв. са постъпленията, събрани от дирекция „Местни приходи“ в Община Горна Оряховица за изминалата година. Общият размер на приходите се е увеличил с близо 15% спрямо 2016 г.

Най-голяма е събираемостта на таксата за битови отпадъци – близо 2,7 млн. лв. Приходите от данъка върху превозните средства е 1,4 млн. лв., а от данък недвижими имоти – малко над 1 млн. лв., информират от Община Горна Оряховица.

От патентен данък и налога върху таксиметровия превоз постъпленията в местния бюджет през изминалата година са почти 101 хил. лв. От началото на 2017 г. бе въведен данък върху таксиметровите превози на пътници. Той е авансов и се заплаща преди получаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на територията на общината. Постъпленията от него са малко над 40 хил. лв.

За поредна година се отчитат по-малко постъпления от патентен данък поради намаляване на обектите, извършващи патентна дейност. През 2015 г. те са били 398, през 2016 г. – 380, а през 2017 г. – 363, уточняват от общинската администрация.

Приходите от данъка за придобиване на наследство са малко над 580 хил. лв., а от туристически данък – близо 3 700 лв. 1 420 лв. са постъпили в местния бюджет от такса за притежаване на куче. Малко над 340 хил. лв. са приходите от глоби, санкции и др.

Подобрила се е събираемостта на стари задължения. През изминалата година от приходната администрация отчитат ръст със 17,6 на сто от постъпления за минали години.

Към момента се събират стари задължения към местната хазна, припомнят от данъчната служба. Съобщенията за дължимите данък сгради и таксата за отпадъци за настоящата година ще бъдат разпратени до гражданите преди 1 март 2018 г., съгласно Закона за местните данъци и такси. От дирекция „Местни приходи“ припомнят също, че за 2018 г. няма да има увеличение на ставките на данъците и таксите в община Горна Оряховица.

***

Последвайте „Царевец вести“ във „Фейсбук“.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*