коронавирус мерки област Велико Търново
сн.: Областен управител В. Търново

Противоепидемични мерки в област Велико Търново срещу разпространение на коронавирус

На проведено днес, 13 март 2020 г., в Областна администрация – Велико Търново заседание на Областен кризисен щаб за борба с коронавирус, бяха оповестени мерките, които се вземат на територията на област Велико Търново във връзка с въведеното извънредно положение в страната.

Проф. д-р Любомира Попова откри заседанието, на което присъстваха кметове на общини, председатели на Общински съвети и членовете на щаба.

Директорът на РЗИ д-р Евгения Недева докладва, че регистрирани случаи на заболели от коронавирус в област Велико Търново към момента няма. Тя обърна внимание на начините на третиране на суспектните пациенти, тяхното насочване и обособяване в отделни потоци, и каза, че координацията между всички институции е много добра.

На територията на областта се изпълняват всички мерки за ограничаване на разпространението на инфекциозното заболяване, които са разпоредени от Националния оперативен щаб и министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

Въвеждат се следните мерки срещу разпространение на коронавирус в област Велико Търново:

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други).

Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната, информират от пресцентъра на Областната управа.

Пакет от противоепидемични мерки за град Велико Търново и общината

Предвид извънредното положение, въведено в България, както и във връзка със заповед №РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването, кметът Даниел Панов свика Общинския кризисен щаб за набелязване и въвеждане на противоепидемични мерки в община В. Търново. Те са следните, със срок засега до 29 март:

 1. Разрешава се работата на магазини и складове за хранителни, битови, санитарни и строителни стоки, на аптеките и дрогериите.
 2. Разрешава се дейността на заведения за разнос на храна и топли точки на гише, като се приложат най-високи мерки за хигиена при опаковането на храната и да се осигури социална дистанция.
 3. Ще работи домашният социален патронаж.
 4. Преустановяват се посещенията и дейността на увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, големи търговски обекти и търговски центрове, заведения за обществено хранене.
 5. Разрешава се работата на обекти от типа на фризьорски, козметични салони и студиа, при прилагане на високи санитарни мерки и осигуряване на социална дистанция.
 6. Разрешава се индивидуален достъп до музейни експозиции на открито, при спазване на правила за социална дистанция и без екскурзоводски беседи.
 7. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни дейности в училищата и университетите. Всички училища в общината са в готовност за дистанционно обучение, работи се по организацията.
 8. Преустановява се дейността на детските градини и детските ясли, както и всякакви групови форми, свързани с деца и ученици.
 9. Преустановява се провеждането на всички масови събития – спортни (включително тренировки), културни, развлекателни и научни, включително в кина, театри, музеи, изложбени зали, спортни и СПА-центрове, фитнес-зали и др. Същото се отнася за конференции, симпозиуми и др.
 10. Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планова оперативна дейности, свижданията.
 11. Препоръчва се въвеждането на дистанционна форма на работа, а когато това не може да стане, работодателите следва да приложат засилени противоепидемични мерки в работните помещения.

Остават в сила всички дезинфекционни мерки, които от началото на седмицата се прилагат по улиците, обществените сгради и пространства, както и в градския транспорт.

Обсъждат се временни промени в разписанията на част от автобусните линии, предвид сериозно намаления пътникопоток, за които ще бъде публикувана допълнителна информация.

Информация за противоепидемичните мерки в други общини: Горна Оряховица,  Сухиндол, Свищов.

fb-share-icon20
Tweet 20

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*