иновативно обучение
сн.: Царевец вести

Иновативно обучение на второкласници прилагат в СУ „Емилиян Станев“

14 учители от СУ „Емилиян Станев“ развиват професионалните си умения и помагат на своите ученици да разберат по-добре учебното съдържание чрез интердисциплинарни уроци.

Дейностите се развиват от началото на учебната 2016/2017 година по проект на училището, насочен към обучението на второкласниците.

Акцент е поставен върху четенето с разбиране в началния етап на образованието, където се поставят основите на т.нар. функционална грамотност. Уменията за четене, писане и изразяване на мнение се усвояват именно в началните класове и без тях по-нататъшните надграждане на познанието и професионална реализация стават трудно постижими.

Получаването на функционална грамотност според директора на СУ“Ем. Станев“ Кина Котларска е значим проблем пред българското образование. Учениците знаят да четат и пишат, но не разбират достатъчно информацията, която пресъздават.

Поради тази причина в рамките на учебната година екипът от начални учители разработва открити уроци върху учебното съдържание по литература с дейното участие на децата. В тях се използват иновативни практики на преподаване като работа с мултимедия, използване на елементи от Валдорфската педагогика и обучение чрез видовете изкуства.

Работещите по тази дейност учители се надяват да поставят добра основа на процеса „четене с разбиране“ и чрез системна и целенасочена работа да се променят нагласите на част от учителите. Идеята е в края на годината великотърновското училище да има ядро от педагози, с чиято помощ постепенно да бъдат внедрени нови подходи в процеса на преподаване. Не на последно място, чрез обмяната на опит и идеи началните преподаватели ще станат по-сплотени като екип и ще развият професионализма си.

Днес във II“в“ клас на СУ „Ем. Станев“ се проведе третият от серията предвидени иновативни уроци

Учениците с профил „Рисуване“ пресъздадоха красотата на сезоните в четири проектни дейности, водени от своя класен ръководител Галина Гогева. Децата са работили в продължение на 15 учебни часа по своите проекти, разделени в екипи. Те представиха блестящо идеите си чрез разиграване на кратки сценки, вдъхновени от стихотворения на Елисавета Багряна.

В рамките на занятието, което уважиха начални учители и родители, децата споделиха наученото за природните сезони по интересен начин. Част от тях се превъплътиха във всеки от сезоните, други направиха научно представяне, разказ по рисунки и визуално представяне чрез картини на великотърновски художници. Изводът, който направиха всички дружно, беше, че всеки от сезоните е важен и красив по свой начин. Музикалната композиция „Концерт за цигулка“ на Вивалди допълваше усещането за хармония между различните видове изкуства и наука, като маркира началото и края на урока.

В следващите седмици художниците от II“в“ клас ще представят интригуващия си проект за сезоните пред гости на училището от Франция и пред първокласници.

автор: Станимира Колева

Проект за сезоните на II в клас
« 1 на 4 »

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*