Велико Търново, деца и младежи
сн.: Община Велико Търново

ОбС – Велико Търново прие общинския бюджет в размер на 76,4 млн.лв.

Като добре планиран, амбициозен и реално изпълним определи бюджета кметът на Велико Търново Даниел Панов. Увеличени са средствата за образование, здравеопазване, култура, социални дейности

76,4 милиона лева е стартовият бюджет на Община Велико Търново за 2018 г. Финансовата рамка беше гласувана по време на заседание на Великотърновски общински съвет, информират от Община В. Търново. И тази година ставките на местните данъци и такси остават без увеличение, отчита се растеж на приходите.

„Бюджетът отговаря на амбицията ни да превръщаме Велико Търново и населените места в общината във все по-добри и атрактивни за живеене, бизнес, образование, създаване на семейства, професионална реализация, култура и туризъм. Той е за 100% от жителите на града и общината. Старата столица днес е сред 20-те най-добри икономически центрове и генератори на растеж в България. Раждаемостта за втора поредна година е рекордна, инвестиционният интерес е силно завишен. Тези факти са ярък противовес на всички популистки и негативни твърдения, които определени политически сили разпространяват в обществото и от трибуната на Общинския съвет“, заяви кметът Даниел Панов.

Общата държавна субсидия е 36,7 млн.лв. – със 17% повече спрямо миналата година, или 5,3 млн.лв. Трансферите за местни дейности са в размер на 2,1 млн.лв., в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 342 500 лева, и целева субсидия за капиталови разходи – 1,6 млн.лв. Преходните остатъци по бюджета и от трансфери са за повече от 7,2 млн.лв.

Средствата за образование са с над 20 % повече. Близо 22,9 млн.лв. са планирани за делегираните от държавата дейности (повишение с близо 4 млн.лв.). Разходите за местни дейности са в размер на още 5,3 млн.лв.

Средствата за здравеопазване са с 28 % повече – делегираните дейности достигат до 4,2 млн.лв. Предвидено е поетапното увеличаване на заплатите на медицинския персонал. Местните дейности са в размер на 646 700 лв. За пореден път общинската програма за асистирана репродукция ще е с начален фонд от 70 000 лева, което утвърждава Община Велико Търново сред водещите в България, стимулираща инвитро процедурите.

Повишение от 7,2 % има и на средствата в социалната сфера. За делегираните от държавата дейности са разчетени 5,6 млн.лв., а местните и дофинансирани дейности са за още 1,9 млн.лв., допълват от Общината.

С 12% повече са средствата за култура, туризъм и религиозни дейности. Делегирани от държавата дейности са над 3,6 млн.лв. Увеличени са стандартите на регионалните библиотеки и на читалищата. Местните и дофинансирани дейности са в размер на 3 766 347 лева. Субсидията за културния календар е в размер на 383 500 лв. За поредна година 50 000 лева включва фондът на Програма „Изкуство и култура Велико Търново“, която финансира проекти на утвърдени и млади творци. За Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта са заделени 485 500 лв.

Ръст от 9,8% има и в перо „Общи държавни служби“, където са заложени над 13,3 млн.лв. за водоснабдяване и канализация, улично осветление, ремонт на улична мрежата, озеленяване, чистота и др. В тези рамки влиза преходен остатък в размер на 2,3 млн.лв., от които за капиталови разходи са отредени допълнително 1,5 млн.лв., за текущ ремонт на улици и тротоари – още 212 212 лева.

***

Последвайте „Царевец вести“ във „Фейсбук“.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*